Ochrana osobních údajů – GDPR

(v návaznosti na GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

   1. jméno a příjmení, u cizinců státní občanství
   2. adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
   3. číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza
   4. telefonní číslo, e-mailová adresa
   5. datum narození

Údaje 1) až 3) jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4)  .. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. …, případně u cizinců podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších úprav – tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele

Údaj 4) – telefonní číslo a e-mailová adresa jsou nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním)

Údaj 5) – datum narození slouží k posouzení stáří osoby z důvodu poskytování případných slev – tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby

Kdo má přístup k osobním údajům?

 • Poskytovatel ubytovacích služeb
 • Osoby, kterým poskytovatel ubytovacích služeb přidělí oprávnění za účelem zpracování nebo realizace služeb
 • Poskytovatel technického řešení rezervačního systému za účelem údržby a kontroly správné funkčnosti systému


Jak mohu zjistit, jaké údaje jsou zpracovávány o mé osobě?

Na vyžádání vám zašleme veškeré osobní údaje, které máme uloženy k vaší osobě.

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

 • Proces zpracování a realizace objednané služby
 • Osobní údaje nejsou nikdy předány třetí straně, pokud se nejedná o instituce, které k tomu mají oprávnění ze zákona