Storno podmínky, reklamace

Storno podmínky

Veškeré Vámi uhrazené platby (zálohy, konečné faktury apod.) jsou po zaplacení NEVRATNÉ. Jenom v případě písemného zrušení termínu v dostatečném předstihu a pouze pokud najdeme na Váš termín náhradníky, se můžeme domluvit na vrácení uhrazené platby.

Není ani možné přesunout rezervovaný termín na jiný.

Prosím rozmyslete si, zda máte o termín skutečně zájem. Není možné zrušit např. letní termín (ale i většinu jiných termínů) např. 3 měsíce před pobytem. Takto krátkou dobu dopředu nejsme bohužel schopni termín již obsadit.

Děkujeme za pochopení

Reklamace pobytu (služeb)

– v případě, že služby deklarované poskytovatelem ubytování (řádně zaplacené) neodpovídají v plném rozsahu nebo kvalitě, má zákazník právo na reklamaci. Zákazník je povinen, v případě zjištění závad, uplatnit reklamaci ihned na místě u ubytovatele tak, aby mohla být náprava učiněna okamžitě přímo na místě.

– pokud se nepodaří sjednat nápravu, sepíše zákazník spolu s poskytovatelem služeb, či jeho zástupcem, protokol o reklamaci, který musí být podepsán oběma stranami.

– bude-li reklamace po prošetření shledána oprávněnou, má zákazník právo na poskytnutí přiměřené slevy, na které se smluvní strany dohodnou.

– pokud nedojde k dohodě, bude ukončen pobyt a hostovi budou vráceny finanční prostředky za dobu nevyčerpaného pobytu.