Cyklotrasy v Novohradských horách

 

Benešov nad Černou – Pohoří na Šumavě (trasy 1191 a 1192)

Kamenná – Benešov nad Černou – Pohorská Ves – Leopoldov – Pohoří na Šumavě

Délka trasy 27 Km, náročnost střední

Stoupání ze severu na jih (trasy 1191 a 1192), Trasa s velkým převýšením ale asfaltovým povrchem, který je však od Pohorské Vsi v dezolátním stavu. Stezka je v celé délce zároveň sjízná i pro auta (bez zákazu vjezdu). Postupné stoupání z podhůří do srdce Novohradských hor. Celková délka 27 km.

České Velenice – Dolní Dvořiště – Pohoří na Šumavě (dálková trasa 34)

České Velenice – Nové Hrady – Dobrá Voda – Žofín – Cetviny – Dolní Dvořiště

Délka trasy 69 Km, náročnost střední až obtížná

Část příhraniční trasy Vyšší Brod – Valtice (dálková trasa 34), V počátečních úsecích je trasa lehká až středně obtížná a vede po příhraničních signálkách, později místy i obtížná. Povrch je v úsecích horší a nechybí ani řada prudších stoupání a klesání. V úseku Nové Hrady, hraniční přechod – Dobrá Voda je trasa součástí okružní cyklistické naučné stezky Pamětí Novohradska. Doporučeno pro MTB, cross a treková kola.

Pohorská Ves, Huťský rybník, Kamenec (trasa 1193)

Pohorská Ves – Huťský rybník – Pohoří na Šumavě – Dolní Příbrání

Délka trasy 24 Km, náročnost středně obtížná

Divokým jihem (1193), Trasa vede opouštěnou krajinou Novohradskohorského jihu. V několika kratších úsecích po asfaltu, jinak po více či méně zpevněných lesních cestách. Na náročné a zdlouhavé stoupání je třeba se připravit především v úseku z bývalých Stříbrných Hutí do Pohoří na Šumavě, není ale zdaleka jediné. Zdatnější jedinci s lepšími koly si mohou z Pohoří udělat odbočku na nejvyšší horu české části Novohradských hor, Kamenec. Ostatní se po ne zcela rovné lesní cestě a následném asfaltu (začíná pod Kamencem) dostanou podél státní hranice až do Dolního Příbrání. (zde navazuje cyklostezka č. 34 do Cetvin a Dol. Dvořiště)

Dobrá Voda, Nové Hrady (hranič. přech.) (trasa 1048, část stezky Pamětí Novohradska)

Kamenná > Benešov nad Černou > Pohorská Ves >Leopoldov > Pohoří na Šumavě

Délka trasy 14 Km, náročnost středně obtížná

Úpatím Vysoké a Mandlsteinu (1048, část stezky Pamětí Novohradska), Pro ty, kterým se zdá trasa 34 příliš pozvolná, se ideálně hodí tato zajímavá varianta. Kromě většího stoupání počítejte i s horším povrchem, v nejlepších úsecích nanejvýš s poničeným asfaltem. Z rozcestí mezi Dobrou a Hojnou Vodou pěkný sjezd do Šejb (parkoviště na konci obce), odtud zase stoupání. U Vraního Hnízda křižovatka s trasou 34. Dále přes Veveří, kolem Veverského rybníka k hraničnímu přechodu Nové Hrady. (odtud 3 km po silnici do Nových Hradů)

Nové Hrady – Žár – Horní Stropnice (trasa 1046, část naučné stezky Pamětí Novohradska)

Kamenná > Benešov nad Černou > Pohorská Ves >Leopoldov > Pohoří na Šumavě

Délka trasy 21 Km, náročnost lehká

Novohradským podhůřím (1046, část naučné stezky Pamětí Novohradska) Nenáročná trasa zvlněným Novohradským podhůřím kolem velkých i malých rybníků, kamenných tvrzí a prastarými obcemi. Díky převažujícímu asfaltu (účelové komunikace, silnice II. a III. třídy) je vhodná především pro silniční a treková kola. Výchozím bodem je železniční stanice Nové Hrady (=Jakule) 5 km severně od Nových Hradů. Odtud vede trasa západním směrem kolem HBSW (fabrika a stáčírna Dobré Vody). Dále lesem kolem hájovny Kapinos (křižovatka s trasou 1050), kolem Kachního rybníka, přes obec Janovka a po hrázi Žárského rybníka (největší v oblasti) do Žáru (nejstarší obec na Novohradsku). Odtud do Žumberka (tvrz a unikátní opevněná vesnice), přes Božejov a Svébohy (renesanční tvrz) až do Horní Stropnice.

Blansko, Kohout – sedlo, Benešov /n. Č., Mlýnský Vrch (trasa 1187)

Kamenná > Benešov nad Černou > Pohorská Ves >Leopoldov > Pohoří na Šumavě

Délka trasy 22 Km, náročnost střední až těžká

Ze Slepičích hor do Novohradských (1187) Spíše náročná trasa pro treková a horská kola. Z Blanska (2 km vých. od Kaplice) vede stezka kolem Hradišťského vrchu, přes hráz vodní nádrže Černá, přes Děkanské a Velké Skaliny a stoupá do sedla Kohouta. Poté následuje postupné klesání do Benešova nad Černou. Odtud přes rozcestí Věrtele a Velký Jindřichov do obce Mlýnský Vrch. (1,5 km severně Hojná Voda)

Kaplice, Malonty, Tokaniště (trasa 1189)

Kamenná > Benešov nad Černou > Pohorská Ves >Leopoldov > Pohoří na Šumavě

Délka trasy 18 Km, náročnost střední

Malontská západní (1189) Poměrně nenáročná trasa vedoucí z Kaplice přes Mostky (barokní zámeček), Dobechov (rozcestí) a Desky. Dále do Malont (gotický kostel) a přes obec Bělá až do Tokaniště (trasa 34) (SV od Cetvin)

Kaplice, Rychnov n./Malší, Cetviny (trasa 1018, závěrečná část trasy z ČB)

Kamenná > Benešov nad Černou > Pohorská Ves >Leopoldov > Pohoří na Šumavě

Délka trasy 18 Km, náročnost střední

Rychnovská západní (1018, závěrečná část trasy z ČB) Středně náročná trasa vedoucí z větší části po asfaltových silnicích III. třídy, ale i po účelových komunikacích a cestách se zhoršeným povrchem. Z Kaplice vede stezka jižním směrem přes tzv. Schröter (býv. panský dům), dále přes Ješkov a Rychnov nad Malší. Odtud přes Svatý Kámen a obec Tichá (zřícenina tvrze) na Rozcestí u Cetvin. (Cetviny o 2 km dále)